Ombud till stämman

Nu är valresultatet klart och våra ombud och suppleanter för de kommande två åren utsedda. Tack för att du har varit med och påverkat!

Engagemanget har varit stort, vilket vi är mycket glada över. 

Stämman kommer att hållas den 11 maj 2021.

Uppdaterad: