Skattereduktion för avgiften till a-kassan

Riksdagen har beslutat att anta regeringens förslag om en skattereduktion för avgiften till a-kassan.

Bestämmelsen gäller från den 1 juli 2022 för avgifter som betalas efter den 30 juni 2022.

Skattereduktionen innebär att den som är med i en a-kassa får göra en avräkning mot den beräknade skatten med 25 procent av avgiften.

Uppdaterad: