Sänkt karens till två dagar

Förändringen gäller från och med den 3 januari 2022 till och med den 2 januari 2023.

Riksdagen har beslutat att tillfälligt sänka karensen från sex dagar till två. 

 

Publicerad: