Valresultatet

Nu är valet av ombud till vår föreningsstämma klart. Här presenterar vi alla ordinarie ombud och suppleanter.

Föreningsstämman hålls den 16 maj 2023. Du som har blivit vald får mer information per post. Kallelse och möteshandlingar skickas ut senast två veckor innan stämman. Kom ihåg att vika dagen i din kalender. Om du är suppleant kan du komma att bli kallad med kort varsel.

Tack för stort engagemang!

Vi vill rikta ett stort tack till alla för engagemanget och ett särskilt tack till dig som ställde upp för nominering.

Vi gratulerar alla som har blivit valda.

Publicerad: