Lyssna

Information om kakor (cookies)

Den här webbplatsen använder kakor från akassanvision.se och ibland även från insipio.se, lyssnafunktionen. Lyssnafunktionen är en extern tjänst och det är därför kakor från Insipio används. Kakor och liknande teknik behövs för att hantera de inställningar du gör.

Alla som besöker en webbplats ska, enlig lagen om elektronisk information, få information om:

En kaka är en textfil som lagras i datorn hos den som besöker en webbplats.

Det finns två slags kakor:

Akassanvision.se använder bara sessionskakor.

Om sessionskakor

De sessionskakor som används på vår webbplats används bland annat för att underlätta navigering och databassökning, ge tillgång till olika funktioner och för att hantera behörigheter för olika användarkategorier på webbplatsen.

Inställningar för kakor

Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera kakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen, till exempel lyssnafunktionen, inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.