Lyssna

Föreningsstämma

Arbetslöshetskassan Vision håller stämma en gång om året. Föreningsstämman är antingen ordinarie eller extra. Ordinarie föreningsstämma ska hållas före den 1 juli varje år.

Arbetslöshetskassan Visions föreningsstämma 2018

Den 15 maj höll vi vår årliga föreningsstämma i Visionsalen, Visions förbundshus, Kungsgatan 28 A i Stockholm.

Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor, talade innan föreningsstämman började. Han berättade om de utmaningar och möjligheter Sveriges a-kassor står inför och deras framtida utveckling.

En av punkterna på dagordningen var att förrätta ett fyllnadsval av en förtroendevald ordinarie revisor och en suppleant.

Vi vill passa på att tacka våra ombud för det stora engagemanget. Ert bidrag är mycket viktigt!

Uppdaterad: