Föreningsstämma

Arbetslöshetskassan Vision håller stämma en gång om året. Föreningsstämman är antingen ordinarie eller extra. Ordinarie föreningsstämma ska hållas före den 1 juli varje år.

Arbetslöshetskassan Visions föreningsstämma 2021

Den 11 maj höll vi vår årliga föreningsstämma.

Vi vill passa på att tacka våra ombud för det stora engagemanget. Ert bidrag är mycket viktigt!

Uppdaterad: