Extra utbetalning fredagen den 2 december
För att så många som möjligt ska få sin ersättning den här veckan har vi en extra utbetalning på fredag. Vi behöver din tidrapport senast tisdagen den 30 november för att du ska kunna få ersättning fredagen den 2 december.
Ändrade telefontider
Från och med den här veckan arbetar vi i ett nytt handläggningsystem. Under en inkörningsperiod kommer vi fokusera på handläggning och därför ha öppet på telefon mellan klockan 13.00 och 15.00. Vi ber dig ha överseende med att det kan ta längre tid än vanligt att hantera ditt ärende och svara på frågor.
Det här är nytt i Mina sidor.

Ombudets roll är viktig!

Vi håller föreningsstämma en gång per år, vanligen på våren och senast den 30 juni. Vid behov hålls också en extrastämma, men det är inte så vanligt. Som ombud representerar du medlemmarna och för deras talan på föreningsstämman.

Vad innebär uppdraget?

Det är ombuden som fastställer räkenskaperna, beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och fattar beslut i frågor och motioner på stämman. Det är också ombuden som väljer förtroendevalda, det vill säga styrelse, revisorer och valberedning.

Du behöver inga förkunskaper för att vara ombud. Du kommer att få all information du behöver i god tid före stämman.

Hur länge gäller uppdraget?

Uppdraget som ombud gäller under två år, från ordinarie stämma till den ordinarie stämman två år senare. 

Om ett ombud eller en suppleant avslutar sitt medlemskap upphör mandatet.

Exempel

Kim nomineras som ombud under hösten 2022 och väljs i december samma år. Kim ska närvara vid stämmorna i maj 2023 och 2024 samt vid eventuell extrastämma före den ordinarie stämman våren 2024.

Ordinarie eller suppleant

20 ordinarie ombud och 40 suppleanter väljs till stämman. Blir du vald får du ett brev där du får veta om du är vald som ordinarie ombud eller som suppleant.

Uppdaterad: