Ombudsval till stämman

Våra ombud har en mycket viktig funktion. De representerar dig och för din talan på föreningsstämman som är vårt högsta beslutande organ.

Var med och påverka

I maj 2023 håller vi föreningsstämma.

Du har möjlighet att påverka vem som ska representera dig genom att nominera och välja ombud. Du kanske själv vill vara ombud? Ta chansen!

Vad gör föreningsstämman?

Stämman fastställer räkenskaperna och beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. Om styrelsen eller revisorerna väckt en fråga, eller om en medlem skickat in en motion, ska stämman fatta beslut i frågan. Vart fjärde år väljer stämman ny styrelse.

Nominera ombud

I mitten av september får du som är medlem ett brev med nomineringsinformation. Nomineringsperioden är mellan den 30 september och den 16 oktober 2022.

Vem kan nominera och nomineras?

  • Alla medlemmar i Arbetslöshetskassan Vision kan nominera och välja ombud.
  • Alla medlemmar kan väljas som ombud.

Du kan nominera ett eller flera ombud och du får nominera dig själv. Det är viktigt att du frågar om den du nominerar är villig att ställa upp som ombud. 

Tänk på att medlemskapet upphör månaden före man fyller 65 år. Den du nominerar måste fortfarande kunna vara medlem i maj 2024 för att kunna delta på båda stämmorna under den två år långa mandatperioden.

Nominerings- och valsida

Det är lätt att nominera och rösta. Du loggar in med Mobilt BankID och sedan är det bara att följa instruktionerna på sidan. 

  • Nomineringsperioden är mellan den 30 september och den 16 oktober.
  • Valperioden är mellan den 7 och 20 november. 

Valberedningens förslag

Inför valet sammanställer vi alla nomineringar. Därefter tar valberedningen fram ett förslag på ombud och suppleanter.

Valperioden är från den 7 till den 20 november. Kom ihåg att rösta under denna period!

Rösträkning

Det är antalet röster som avgör vem som blir ordinarie ledamot och vem som blir suppleant. Om röstetalet är lika avgör lotten.

Valresultatet

Vi publicerar valresultatet på hemsidan den 16 janauari 2023.

Uppdaterad: