Ansökan om medlemskap
Just nu går det tyvärr inte att ansöka om medlemskap eller logga in på Mitt medlemskap. Vår driftleverantör jobbar på att lösa problemet.

Styrelsen

Vår styrelse består av sex ledamöter. Till varje post finns en suppleant. En av ledamöterna och dennes suppleant utses av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. En av ledamöterna och dennes suppleant utses av personalen på Arbetslöshetskassan Vision.

Katarina Holmqvist

Ordförande

Yrke: Handläggare
Skellefteå

Ove Jansson

Vice ordförande

Yrke: Bibliotekarie
Tidaholm

Monika Göl

Ledamot

Yrke: Medicinsk sekreterare
Malmö

Max Tegman

Ledamot

Yrke: IT-tekniker
Tyresö

Greger Bååt

Statens representant

Sofia Knuts

Personalens representant

Uppdaterad: