Du är här: Hem/Så gör du/Blanketten Anmälan
Lyssna

Anmälan om arbetslöshet

Blanketten Anmälan om arbetslöshet är ett av tre viktiga underlag i din ansökan om ersättning. Övriga underlag är kassakort, som du skickar in för två veckor i taget, och blanketten Arbetsgivarintyg, som din arbetsgivare fyller i. Alla dessa underlag ska du skicka i original, blanketten Anmälan om arbetslöshet, Studieintyg och kassakorten fyller du dock enklast i på Mina sidor.

Beroende på hur du fyller i blanketten Anmälan om arbetslöshet kan vi komma att behöva ytterligare intyg. Du hittar alla blanketter på sidan Blanketter.

Du intygar på heder och samvete att de uppgifter du själv lämnar är riktiga och fullständiga.

Du ska snarast meddela oss när din situation förändras, men senast inom 14 dagar. Lämnar du felaktiga uppgifter, eller låter bli att meddela oss om någonting händer dig som påverkar din rätt till ersättning, kan följden bli att du utesluts. 

Blanketten Anmälan om arbetslöshet innehåller många frågor och det är viktigt att du svarar på alla. Läs därför igenom punkterna nedan.   

 • Avgångsvederlag

  Du har inte rätt till ersättning när du får avgångsvederlag.

  Anmäl dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Skicka in Arbetsgivarintyg för de tolv senaste månaderna du har arbetat, kassakort och Anmälan om arbetslöshet. Du ska också skicka in en kopia på överenskommelsen om avgångsvederlag. Vi räknar ut hur länge ditt avgångsvederlag räcker och när du kan söka ersättning.

  För att skydda din sjukpenninggrundande inkomst är det viktigt att du står som anmäld på arbetsförmedlingen under tiden som du har avgångsvederlag. Du ska vara anmäld som arbetssökande och söka arbete aktivt inom tre månader från det att din anställning upphörde. Kontakta Försäkringskassan för mer information.

 • Barntillsyn

  Du måste ha barntillsyn ordnad under normal arbetstid. Du kan inte vara tillgänglig bara vissa veckodagar eller speciella tider på dagen.

  Du kan välja att vara föräldraledig på deltid under arbetslösheten och få föräldrapenning och ersättning från a-kassan under samma vecka under förutsättning att du står du till arbetsmarknadens förfogande under den tid som krävs.

  För att visa att du har ordnat barntillsyn räcker det ofta med att du skriver namn och telefonnummer till den som ansvarar för barntillsynen på Anmälan om arbetslöshet. Ibland behöver vi fler uppgifter och då kontaktar vi dig.

 • Extraarbete

  Du kan få ett extraarbete godkänt som en bisyssla. Skicka in blanketten Arbetsgivarintyg från ditt extra arbete, som du har haft jämsides med ditt heltidsarbete.

  För att du ska få extraarbete godkänt som bisyssla ska du:

  • Arbetat minst tolv månader både i extraarbetet och i ditt huvudsakliga arbete
  • Arbetat heltid
  • Extraarbetet får inte hindra dig från att ta ett lämpligt arbete
  • Inkomsten från extraarbetet får inte ha överstigit 2 190 kronor per vecka

  Om du inte får ditt extraarbete godkänt som bisyssla ska du fylla i det på dina kassakort.

  Om du får ditt extraarbete godkänt som bisyssla ska du inte fylla i det arbetet på dina kassakort.

 • Företagare

  Reglerna för företagare är annorlunda än för den som är anställd. Vi behöver olika blanketter beroende på vilken typ av företag du haft och vad som skett innan det att du söker arbetslöshetsersättning. Följande behöver alla göra oavsett om företaget har bedrivits på hel- eller deltid:

  • Arbetsgivarintyg i original i de fall du även har varit anställd och inte bara företagare.
  • Fyll i och skicka in blanketten Arbetsintyg för företagare. Tänk på att även bifoga de handlingar som anges i blanketten.
  • Fyll i och skicka in blanketten Begäran om utlämnande av uppgifter till Skatteverket. Vi får dina inkomstuppgifter på så sätt. Skickar du inte in blanketten till Skatteverket måste du istället skicka in vidimerade kopior av dina deklarationer för de senaste tre inkomståren. Har du inte haft företaget under de tre senaste åren räcker det med deklarationer för de inkomstår som företaget har bedrivits.     
  • Vi kan komma att behöva ytterligare information om ditt företag och det arbete du utfört.

  Vill du lägga företaget vilande?

  Förutom de handlingar som står ovan ska du även fylla i och skicka in blanketten Vilandeförsäkran till oss. Tänk på att du måste få ett beslut från oss.

  Sålt företaget?

  Du kan då behöva skicka in följande handlingar:

  • Kopia av köp-/säljavtal som visar att företaget har överlåtits. Av avtalet ska det framgå att du helt har skiljt dig från verksamheten.
  • Intyg från Bolagsverket som visar att du gått ur bolagets styrelse alternativt att företaget har avregistrerats.
  • Intyg om återkallad F-skattsedel från Bolagsverket.
  • Kopia av uppsägning/överlåtelse av hyresavtal för lokal (om verksamheten inte har bedrivits i hemmet) där verksamheten har bedrivits.
  • Kopia av köp-/säljavtal som visar att inventarier samt varulager är sålt.
  • Övriga avtal ska ha upphört.
  • Intyg om återkallade tillstånd från myndigheter (exempelvis trafiktillstånd, serveringstillstånd) om din verksamhet har krävt sådana tillstånd.

  Avvecklat företaget?

  Du kan då behöva skicka in följande handlingar:

  • Kopia av avregistreringsbevis från Skatteverket.
  • Intyg från Skatteverket om återkallad F-skatt och moms.
  • Kopia av uppsägning/överlåtelse av hyresavtal för lokal(om verksamheten inte har bedrivits i hemmet) där verksamheten har bedrivits.
  • Kopia av köp-/säljavtal som visar att inventarier samt varulager är sålt.
  • Om bolaget har försatts i konkurs ska tingsrättens beslut skickas in.
  • Vid likvidation ska registerutdrag från Bolagsverket skickas in som visar på att likvidation har inletts. Någon annan än du själv ska ha utsetts till likvidator. Intyg om återkallade tillstånd från myndigheter (exempelvis trafiktillstånd, serveringstillstånd) om sådana funnits
  • Intyg om återkallade tillstånd från myndigheter (exempelvis trafiktillstånd, serveringstillstånd) om sådana funnits.

  Andra former av företagande

  Bisyssla

  Har du arbetat extra i ditt företag samtidigt som du har arbetat heltid med något annat? Du kan få ett extraarbete godkänt som en bisyssla.  Tänk på att du måste få ett beslut om att vi godkänt ditt arbete som bisyssla först!

  Alla förändringar i din bisyssla måste du meddela oss då det kan påverka din rätt till ersättning.

  Deltidsföretag

  Har du arbetat extra i ditt företag samtidigt som du har arbetat deltid med något annat? Då kan du ha rätt till ersättning, även om du inte har upphört med verksamheten eller lagt företaget vilande. Tänk på att du måste få ett beslut om att vi godkänt ditt arbete som deltidsföretag först!

  Alla förändringar i ditt deltidsföretag måste du meddela oss då det kan påverka din rätt till ersättning.

  Arbetet du utför i ditt företag ska fyllas i på kassakorten varje vecka. Det innebär att ditt deltidsföretag ses som deltidsarbete. Tänk på att du kan få högst 75 ersättningsdagar samtidigt som deltidsarbete under en och samma ersättningsperiod.

  Hobby och ideell förening

  Särskilda regler gäller för dig som bedriver hobbyverksamhet eller har engagemang i en ideell förening.

  Uppdragstagare

  I arbetslöshetsförsäkringen finns två typer av uppdragstagare; självständig och osjälvständig. Uppdragstagare kan likställas som företagare i de fall vi bedömer att uppdragstagaren är självständig. För att vi ska kunna bedöma om du är att ses som självständig uppdragstagare måste du fylla i blanketten Frågeformulär uppdragstagare.

  Jord- eller skogsbruk

  Enligt regelverket om arbetslöshetsförsäkring ses du som bedriver jord- eller skogsbruk ibland som företagare. Vi behöver veta mer för att kunna avgöra det. För att vi ska kunna bedöma vad som gäller dig behöver vi veta mer. Fyll i blanketten Frågeformulär för jord- och/eller skogsbruk.

  Start av företag

  Tänker du starta företag eller återuppta ett vilande företag? Berätta det för oss innan du startar så undviker du att behöva betala tillbaka ersättning.

 • Om du själv avslutat din anställning

   

  Har du sagt upp dig från din anställning måste du fylla i och skicka in blanketten Utredningsblankett egen begäran. Anledningen till det är att vi måste utreda om du har haft godtagbara skäl att lämna din anställning. Läs först informationen på sidan Egen uppsägning under Villkor, så att du vet vilken information vi behöver. Du ska även bifoga:

  • Läkarintyg om du anger hälsoskäl.
  • Intyg om utredning om omplacering gjorts av din arbetsgivare.
  • Underlag från Försäkringskassan om rehabiliteringsutredning har gjorts.
  • Dokumentation, exempelvis protokoll, om fackliga förhandlingar har skett i ditt ärende.

   

 • Pension

  Om du har pension eller har beviljats pension ska du skicka in en kopia på pensionsbeslutet. Tänk på att du också ska svara ja på Anmälan om arbetslöshet. Om du får pension och inte meddelar oss kan du få ersättning som du inte har rätt till. Du kan i så fall bli skyldig att betala tillbaka pengar till oss.

  Pensioner som påverkar din arbetslöshetsersättning:

  • Tjänstepension
  • Förtida uttag av allmän pension, tilläggspension eller premiepension (PPM)

  Pensioner som inte påverkar din arbetslöshetsersättning:

  • Livränta
  • Änkepension
  • Privat pension

  Du har rätt till ersättning från a-kassan till och med månaden innan du fyller 65 år.

 • Studier

  Om du har studerat innan du söker ersättning ska du skicka in blanketten Studieintyg. Den fyller du enklast i på Mina sidor. Du ska även skicka in kursintyg från skolan där terminstider framgår.

  Meddela oss om du söker nya studier så att vi kan utreda din rätt till ersättning. Det är inte säkert att du kan få ersättning om du har planer på att fortsätta studera.

  Du kan få studera i högst 20 veckor, på halvfart (högst 50 %), om du söker heltidsarbete samtidigt som du får ersättning.

Senast uppdaterad: 2017-08-24