Du är här: Hem/Så gör du/Kassakort
Lyssna

Fylla i kassakort

För att du ska kunna få ersättning måste du fylla i och skicka in kassakort. Här kan du läsa om hur du fyller i kassakortet i olika situationer.

För vissa yrkesgrupper, t ex lärare, cirkelledare och tolk, eller de med jour och beredskap, gäller speciella regler när kassakort ska fyllas i. Dessa regler kan du läsa om på sidan Specifika yrkesgrupper.

Kassakort

Kassakortet består av två veckor. Du kan skicka in kassakortet när alla dagar är ifyllda. Du kan inte skicka in kassakortet i förväg.

Du fyller lättast i dina kassakort på Mina sidor.

Tänk på att kassakortet för en viss vecka måste ha nått oss inom nio månader från den sista dagen på kassakortet. Kommer kassakortet för sent till oss kan du inte få ersättning för den veckan.

Arbetslös

Är du helt arbetslös ska du fylla i arbetslös. Kom ihåg att fylla i arbetslös även på lördag och söndag. Du kan fylla i en hel rad om du trycker på den grå knappen med pilen "Snabbval för hela veckan".

Fyller du i papperskassakort, så kommer dagar som inte är ifyllda räknas som åtta timmars arbete.

Semester

Du har inte rätt till ersättning från oss för de dagar du har semester. Har du tagit semester en enstaka dag fyller du i den dagen som du har tagit semester. Om du har tagit semester hela din veckoarbetstid ska du fylla i semester hela veckan.

Om du har en sysselsättningsgrad och semester ska alltid sysselsättningsgraden fyllas i, oavsett om det du har semester enstaka dagar eller hela veckan.

Om du har en timanställning och semester i samma vecka fyller du i de timmar som du har arbetat i veckan samt de dagar som du har haft semester. Se exempel nedanför:

Förhinder

Om du är förhindrad att söka eller ta arbete ska du fylla i förhindrad på kassakortet.

Om du får aktivitetsstöd från Försäkringskassan ska du fylla i förhindrad de dagar som du får ersättning från dem.

Bisyssla eller deltidsföretag

Om du har en godkänd bisyssla ska du inte fylla i detta arbete på kassakortet.

Om du har ett deltidsföretag ska du fylla i den sysselsättningsgrad som anges på beslutet du fått från oss.

Timanställd

Du ska fylla i de timmar du arbetar på kassakortet. Du kan fylla i hel- och halvtimmar. Du ska fylla i halva timmar och kvartar så att det totalt sett stämmer överens med den arbetade tiden under hela veckan. Allt arbete ska fyllas i på kassakortet, även jour och arbete på kvällar och helger.

Sysselsättningsgrad

Om du har en anställning med fastställd veckoarbetstid ska du fylla i din sysselsättningsgrad. Om du arbetar på schema, till exempel om du arbetar heltid en vecka och är ledig en vecka, ska du också fylla i din sysselsättningsgrad, i detta fall 50 %.

Du ska endast fylla i din sysselsättningsgrad. Om du anger både sysselsättningsgrad och timmar blir det dubbelt.

Om du däremot arbetar mertid eller övertid ska du fylla i din sysselsättningsgrad och de timmar du arbetar mertid eller övertid.

Påbörjar du en anställning mitt i en vecka ska du fylla i antalet timmar per dag som sysselsättningsgraden motsvarar. Det innebär att om du är anställd på 50 % av heltid ska du fylla i 4 timmar per dag. Veckan därpå fyller du i sysselsättningsgraden som du är anställd för.

Sjukdom

Du har inte rätt till arbetslöshetsersättning när du är sjuk. Du ska fylla i sjukpenning på kassakortet. Kom ihåg att anmäla sjukdom till Försäkringskassan. Om du är sjuk en längre tid ska du även meddela Arbetsförmedlingen.

Om du arbetar med fastställd sysselsättningsgrad ska du fylla kassakortet med sysselsättningsgrad samt de dagar som du är sjuk. Se exempel nedanför:

Om du arbetar som timanställd och är sjuk fyller du i de dagar som du arbetar och de dagar som du är sjuk. Se exempel nedanför:

Föräldraledig

Föräldraledighet på helgen (föräldrapenning på lägstanivå) påverkar inte din ersättning. Kom ihåg att fylla i din föräldraledighet på kassakorten så att din redovisning stämmer med de uppgifter du lämnar till Försäkringskassan.

Vård av sjukt barn

Du har inte rätt till arbetslöshetsersättning när du är hemma med sjukt barn. Du ska fylla i föräldrapenning på kassakortet. Kom ihåg att anmäla vård av barn till Försäkringskassan.

Hobby

Om du har en hobby som inte ses som näringsverksamhet räknas den normalt inte som arbete. Du ska inte fylla i arbetet på kassakorten. Läs mer genom att klicka på länken om företagare.

Ideellt arbete

Om du arbetar ideellt eller är aktiv i en ideell förening utan att få inkomst därifrån, räknas det inte som arbete. Du ska inte fylla i det arbetet på kassakorten. Skulle ditt ideella engagemang en viss dag hindra dig från att söka eller ta arbete ska du fylla i förhindrad på kassakorten om du får ersättning från oss. Då får du ingen ersättning för den dagen.

Förtroendeuppdrag

Det finns olika typer av förtroendeuppdrag.

Om du har ett förtroendeuppdrag som ersätts genom årsarvode räknas detta normalt som arbete. Du ska fylla i detta på ditt kassakort.

Om du har ett förtroendeuppdrag som ersätts per sammanträde räknas detta inte som arbete. Skulle ditt förtroendeuppdrag en viss dag hindra dig från att söka eller ta arbete ska du fylla i förhindrad på kassakorten om du får ersättning från oss. Då får du ingen ersättning för den dagen.

Arbete som uthyrd i bemanningsföretag

När du arbetar deltid i ett bemanningsföretag har du rätt till ersättning från oss.

Senast uppdaterad: 2017-08-24