Du är här: Hem/Så gör du/Kassakort/Specifika yrkesgrupper
Lyssna

Specifika yrkesgrupper

Hur du fyller i dina kassakort

För vissa yrkesgrupper gäller speciella regler som kan vara bra att känna till när du fyller i dina kassakort.

Är du t ex lärare, cirkelledare eller tolk? Har du jour och beredskap? Kontrollera vilka regler som gäller för dig.

Deltidsanställd brandman

Jour eller beredskap utan utryckning förekommer oftast veckovis. Varje dygn motsvarar då 24 arbetade timmar, och du ska fylla i dessa timmar på kassakortet. Vanlig timlön som utgår vid till exempel utryckning ska fyllas i som arbete på kassakorten.

Ring oss om du vill ha information om reglerna eller hur du ska fylla i dina kassakort.

Cirkelledare

Om du har en tjänst där undervisningsskyldigheten är ett visst antal timmar per år ska du dela detta tal med 40 för att få fram tjänstens omfattning per vecka.

Exempel: din undervisningsskyldighet för hela året är 900 timmar. Du delar 900/40 = 22,50.

Du ska fylla i 22 timmar per vecka på kassakortet.

Om du är kommunalt anställd lärare (grundskola eller kommunal gymnasieskola) med månadslön, ska du fylla i din sysselsättningsgrad.

Om du är kommunalanställd lärare med timlön, ingen sysselsättningsgrad, ska du fylla i de timmar du arbetar på kassakortet.

Jour- och beredskap

Jour och beredskap räknas som arbete. Du ska fylla i all jour, även sovande, på kassakortet.

Om du använder papperskassakort och arbetar mer än 15,5 timmar en dag ska du fylla i de överskjutande timmarna nästa dag. 

Om jourtjänstgöringen ingår i en tjänst med sysselsättningsgrad ska du endast fylla i sysselsättningsgraden på kassakortet. Om jourtjänstgöringen inte ingår i tjänsten ska den fyllas i på kassakortet.

Konstnärligt arbete

Exempel på konstnärligt arbete är t ex arbete som musiker, sångare eller skådespelare.

Lägg ihop all lön du fått veckovis. Dela lönen med 173 kronor (ett schabloniserat timlönebelopp som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, bestämmer). Du får då fram de timmar som ska fyllas i på kassakortet. Ett brutet tal ska avrundas till närmaste hel- eller halvtimme.

Exempel: du har utfört en spelning där du fått 2 335 kronor i bruttogage.

2 335/173=13,5

Om det timtal du kommer fram till blir högre än 40 (40 arbetstimmar i en vecka) ska du fylla i de överskjutande timmarna veckan därpå.

Om inkomsten för en dags arbete understiger 1 384 kronor ska du fylla i faktiskt arbetad tid.

Lärare

Om du har en tjänst med ett visst antal timmars undervisningsskyldighet per vecka ska du räkna upp dina undervisningstimmar till en 40-timmarsvecka.

Exempel: du är anställd för att undervisa i 15 timmar per vecka. Heltidstjänsten är 29 undervisningstimmar per vecka.

Beräkningen gör du så här:

40 x 15 (antalet undervisningstimmar per vecka) / 29 (antalet undervisningstimmar för en heltidstjänst) = 20,68

Du ska fylla i 20 timmars arbete på kassakortet.

Ett brutet tal ska utjämnas till närmast lägre hela timtal. 

Tolk

Du ska fylla i all tid som du får lön för, det vill säga arbetstid, restid och spilltid.

Senast uppdaterad: 2017-08-24