Du är här: Hem/Så gör du/Missnöjd med beslutet
Lyssna

Är du missnöjd med vårt beslut?

Har vi fattat ett beslut i ditt ärende som du tycker är fel? Tänk på att vi måste följa det statliga regelverket. På den här sidan kan du läsa om hur du ska göra om du vill klaga på beslutet.

  1. Du kan begära att vi prövar beslutet en gång till (omprövning).
  2. Tycker du att vårt omprövningsbeslut också är fel? Då kan du överklaga ärendet till förvaltningsrätten.
  3. Om du tycker att förvaltningsrättens dom är fel kan du överklaga domen till kammarrätten.
  4. Tycker du att kammarrättens dom är fel kan du överklaga den domen till Högsta förvaltningsdomstolen.

För punkt 3 och 4 krävs prövningstillstånd.

Omprövning

Om du tycker att beslutet vi har fattat är fel kan du begära att vi omprövar beslutet. Skriv i så fall varför du tycker att beslutet ska ändras. Skriv också hur du vill att beslutet ska ändras. Om du får hjälp av någon annan ska du skicka med fullmakt, du kan använda vår blankett Fullmakt.

Vi måste få din begäran om omprövning inom två månader från den dag du fick beslutet, annars får vi inte ompröva beslutet. Enklast skickar du din begäran i Mina sidor.

Om du inte använder Mina sidor kan du skicka den per post. Adressen för omprövning är då:

Arbetslöshetskassan Vision
Fe 53
930 88 Arjeplog

Om du skickar din omprövning per post måste du skriva under den. Kom också ihåg att skriva ditt personnummer.

Överklagan

Om du tycker att vårt beslut är fel efter att vi har omprövat beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Skriv i så fall varför du tycker att omprövningsbeslutet ska ändras. Skriv också hur du vill att beslutet ska ändras. Om du får hjälp av någon annan ska du skicka med blanketten Fullmakt.

Även om du ska rikta din överklagan till förvaltningsrätten ska du skicka den till oss. Vi skickar din överklagan, och övriga handlingar i ditt ärende, vidare till förvaltningsrätten.

Vi måste få din överklagan inom två månader från den dag du fick beslutet, annars kan förvaltningsrätten inte pröva om vårt beslut är rätt eller fel. Enklast skickar du din överklagan i Mina sidor.

Om du inte använder Mina sidor kan du skicka den per post. Du måste då skriva under den. Kom också ihåg att skriva ditt personnummer.

Adressen för överklagan är:

Arbetslöshetskassan Vision
Box 7605
103 94 Stockholm

Prövningstillstånd i kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen

Om du överklagar förvaltningsrättens dom eller beslut till kammarrätten kommer domstolen att bedöma om ditt ärende får prövningstillstånd. Det är sällsynt att kammarrätten prövar ärenden. Får du inte prövningstillstånd gäller förvaltningsrättens dom eller beslut.

Om du överklagar kammarrättens dom eller beslut till Högsta förvaltningsdomstolen kommer domstolen att bedöma om ditt ärende får prövningstillstånd. Det är mycket sällsynt att Högsta förvaltningsdomstolen prövar ärenden. Får du inte prövningstillstånd gäller kammarrättens dom eller beslut.

Om du vill söka skadestånd från staten

Du kan söka skadestånd från staten. För att få skadestånd ska du kunna visa:

  • vad vi har gjort för fel,
  • att felet i så fall har orsakat dig skada, och
  • att beloppet du vill ha i skadestånd är motiverat.

Den myndighet du skriver till prövar sedan om du kan få skadestånd enligt reglerna i skadeståndslagen. Tänk på att myndigheten normalt bara prövar om du kan få skadestånd om du redan har begärt omprövning och överklagat vårt beslut och domstolen har meddelat dom.

Tycker du att vi har orsakat dig skada genom att ha lämnat felaktig information till dig eller genom att vi haft brister i vår hantering av ditt ärende? Då skriver du till:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Box 210
641 22 Katrineholm

Tycker du istället det är vårt beslut som har orsakat dig skada, eller att vi inte har beslutat i ditt ärende? Då skriver du till:

Justitiekanslern
Box 2308
103 17 Stockholm

Senast uppdaterad: 2018-07-03