Du är här: Hem/Så gör du/Omräkningstabell/Om tabellen
Lyssna

Om omräkningstabellen

Du, som har fått ett beslut från oss, kan med omräkningstabellen se hur många ersättningsdagar som du får ut i en vecka.

Vad du behöver veta för att använda tabellen

I ditt beslutsbrev har vi räknat ut en normalarbetstid för dig. Normalarbetstiden är den genomsnittliga veckoarbetstiden som du har haft de 12 senaste månaderna innan arbetslösheten.

Det är viktigt att du använder dig av rätt siffror när du läser tabellen. Resultatet kan annars bli missvisande.

Normalarbetstid

Normalarbetstiden är din genomsnittliga arbetstid per vecka under ramtiden före din arbetslöshet. Du hittar normalarbetstiden i beslutet vi skickade när du fick ersättning (första gången).

Utbud

Ditt utbud är hur mycket du vill och kan arbeta per vecka. Heltid är 40 timmar per vecka.

Hindertid

Med hindertid menas all tid som du inte kan få ersättning för.

Exempel på olika hindertid och hur många timmar den motsvarar

1. Arbetad tid

All arbetad tid räknas. Läs mer om hur du fyller i arbete på dina kassakort på sidan Kassakort.

2. Sjuktid och tid med föräldrapenning

Du kan fylla i hela dagar eller del av en dag:

  • En hel dag motsvarar 1/5 av normalarbetstiden.
  • Halv dag motsvarar 1/10 av normalarbetstiden.
  • ¼ dag motsvarar 1/20 av normalarbetstiden.
  • 1/8 dag motsvarar 1/40 av normalarbetstiden.

3. Karensdagar

En karensdag räknas som 1/5 av din normalarbetstid.

4. Förhindrad

En dag med förhinder räknas som 1/5 av din normalarbetstid.

Förhinder en lördag och söndag  påverkar inte.

5. Semester

En semesterdag räknas som 1/5 av din normalarbetstid.

Du kan bara ta semester hela dagar.

6. Avstängning

En dag som avstängd räknas som 1/5 av din normalarbetstid.

7. Avanmäld från Arbetsförmedlingen

En dag som du inte varit anmäld på Arbetsförmedlingen räknas som 1/5 av din normalarbetstid.

Hur du läser tabellen

Tabellen består av tre kolumner: kolumn 1 visar normalarbetstid, kolumn 2 visar arbetslösa timmar i veckan och kolumn 3 visar antalet ersättningsdagar i veckan.

  1. Leta upp din normalarbetstid i ditt beslutsbrev.
  2. Dra av timmar som du arbetar från din normalarbetstid för att få fram dina arbetslösa timmar. Även timmar som du är förhindrad i övrigt ska dras av från normalarbetstiden. Om summan av tiden som du är förhindrad blir ett brutet tal avrundar du nedåt till närmaste heltal.
  3. Ta fram omräkningstabellen. Leta upp din normalarbetstid i kolumn 1 och de arbetslösa timmarna i kolumn 2, och följ kolumnerna till brytpunkten. Vid brytpunkten ser du rätt antal ersättningsdagar.

Tänk på att arbete alltid påverkar den arbetslösa tiden oavsett när i veckan arbetet är utfört. Om du är sjuk eller har annat hinder på lördag eller söndag påverkar det däremot inte den arbetslösa tiden.

Om du inte längre vill eller kan arbeta så mycket som du gjorde under ramtiden (om ditt utbud är mindre än din normalarbetstid) ska du använda tabellen så här istället.

  1. Leta upp din normalarbetstid i ditt beslutsbrev.
  2. Dra av mellanskillnaden mellan din normalarbetstid och ditt utbud (exempel: normalarbetstid 40 och utbud 30 – mellanskillnaden är 10 timmar). Dra sedan av timmar som du arbetar från din normalarbetstid för att få fram dina arbetslösa timmar. Även timmar som du är förhindrad i övrigt ska dras av från normalarbetstiden –  bara i det här fallet räknas varje dag istället som 1/5 av ditt utbud.

Om du har svårt att räkna ut dina arbetslösa timmar, ber vi dig ringa oss.

Exempel 1

Anna har normalarbetstiden 38 timmar och en anställning på 50 % (20 timmar/veckan). Arbetslösa tiden blir då 38-20=18 timmar. Följ kolumn 1 från 38 och kolumn 2 från 18, till brytpunkten. Resultatet blir 2,5 ersättningsdag.

Exempel 2

Bosse har normalarbetstiden 38 och en deltidsanställning på 50 % (20 timmar/veckan), men har blivit sjuk en dag i en vecka. Sjukdagen räknas som 38/5 = 7,6 timmar/dag.  

Vid sysselsättningsgrad på 50 % dras alltid 4 timmar/dag från normalarbetstiden även den dag som Bosse är sjuk. Det innebär att om även sjukdagens timmar dras från normalarbetstiden, dras det dubbelt för vissa timmar. Därför måste den genomsnittliga arbetsdagens timmar dras från sjukdagens timmar. I detta fall är den genomsnittliga arbetstiden 20/5 = 4 timmar/dag.

Det som ska dras från normalarbetstiden är 7,6–4=3,6 timmar. Summera sedan hindertiden 20+3,6=23,6. Avrunda hindertiden neråt till närmaste heltal. Dra av hindertiden från din normalarbetstid, den arbetslösa tiden blir då 38–23=15 timmar.

Följ kolumn 1 från 38 och kolumn 2 från 15, till brytpunkten. Resultatet blir 2 ersättningsdagar.

Senast uppdaterad: 2017-08-24