Du är här: Hem/Så gör du/Tidrapport
Lyssna

Så här fyller du i tidrapporten

För att du ska kunna få ersättning måste du fylla i och skicka in en tidrapport. Här kan du läsa om hur du tidrapporterar i olika situationer.

För vissa yrkesgrupper, till exempel lärare, cirkelledare och tolkar, eller arbeten som har jour och beredskap, gäller speciella regler. Dessa regler kan du läsa om på sidan Specifika yrkesgrupper.

Tidrapport

Du fyller tidrapporten på Mina sidor. Du kan skicka in den när alla dagar är ifyllda.

Tänk på att tidrapporten för en viss vecka måste ha nått oss inom nio månader från den sista dagen på tidrapporten. Kommer tidrapporten för sent till oss kan du inte få ersättning för den veckan.

Arbetslös

Är du helt arbetslös ska du fylla i arbetslös. Kom ihåg att fylla i arbetslös även på lördag och söndag. 

Semester

Du har inte rätt till ersättning för de dagar du har semester. Har du tagit semester en enstaka dag fyller du i den dagen som du har tagit semester. Om du har tagit semester hela veckan ska du fylla i semester hela veckan.

Om du har en anställning med en omfattning i procent och har semester ska alltid anställningens omfattning i procent fyllas i, oavsett om du har semester enstaka dagar eller hela veckan.

Om du har en timanställning och semester i samma vecka fyller du i de timmar som du har arbetat i veckan samt de dagar som du har haft semester.

Dag som du inte vill eller kan arbeta

Om du inte kan söka eller ta arbete ska du fylla i det på tidrapporten.

Om du får aktivitetsstöd från Försäkringskassan ska du fylla i att du inte kan ta arbete de dagar som du får ersättning från dem.

Godkänt extraarbete eller deltidsföretag

Om du har ett godkänt extraarbete ska du inte fylla i detta arbete på tidrapporten.

Om du har ett deltidsföretag ska du fylla i anställningens omfattning i procent som anges på beslutet du fått från oss.

Timanställd

Fyll i de timmar du arbetar på tidrapporten. Du kan fylla i hel- och halvtimmar. Halva timmar och kvartar ska totalt sett stämma överens med den arbetade tiden under hela veckan. Allt arbete ska fyllas i på tidrapporten, även jour, sovande jour och arbete på kvällar och helger.

Anställningens omfattning

Om du har en anställning med fastställd veckoarbetstid ska du fylla i anställningens omfattning i procent. Om du arbetar på schema, till exempel om du arbetar heltid en vecka och är ledig en vecka, ska du också fylla i anställningens omfattning i procent, i detta fall 50 procent.

Du ska endast fylla i anställningens omfattning i procent. Om du anger både anställningens omfattning i procent och timmar blir det dubbelt.

Om du däremot arbetar mertid eller övertid ska du fylla i anställningens omfattning i procent och de timmar du arbetar mertid eller övertid.

Påbörjar du en anställning mitt i en vecka ska du fylla i antalet timmar per dag som anställningens omfattning i procent motsvarar. Det innebär att om du är anställd på 50 procent av heltid ska du fylla i 4 timmar per dag. Veckan därpå fyller du i anställningens omfattning i procent som du är anställd för.

Sjukdom

Du har inte rätt till ersättning från oss när du är sjuk. Fyll i att du varit sjuk på tidrapporten. Kom ihåg att anmäla sjukdom till Försäkringskassan. Om du är sjuk en längre tid ska du även meddela Arbetsförmedlingen.

Om du arbetar med en anställning med en omfattning i procent ska du fylla tidrapporten med anställningens omfattning i procent och de dagar som du är sjuk.

Om du arbetar som timanställd och är sjuk fyller du i de dagar som du arbetar och de dagar som du är sjuk.

Föräldraledig

Föräldraledighet, vård av barn och garantidagar ska fyllas i alla dagar i veckan. Föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning eller sjukpenning som tas ut på lördagar och söndagar påverkar inte ersättningen från oss.

Vård av sjukt barn

Du har inte rätt till ersättning från oss när du är hemma med sjukt barn. Fyll i föräldrapenning på tidrapporten. Kom ihåg att anmäla vård av barn till Försäkringskassan.

Hobby

Om du har en hobby som inte ses som näringsverksamhet räknas den normalt inte som arbete. Du ska inte fylla i arbetet på tidrapporten. Läs mer om företagare under Villkor.

Ideellt arbete

Om du arbetar ideellt eller är aktiv i en ideell förening utan att få inkomst därifrån, räknas det inte som arbete. Du ska inte fylla i det arbetet på tidrapporten. Skulle ditt ideella engagemang en viss dag hindra dig från att söka eller ta arbete ska du fylla i att du inte kan ta arbete den dagen om du får ersättning från oss. Då får du ingen ersättning för den dagen.

Förtroendeuppdrag

Det finns olika typer av förtroendeuppdrag.

Förtroendeuppdrag som ger dig rätt att vara ledig från din anställning, som nämndeman, rikdagsledamot, förtroendevald i kommun och landsting samt fackligt förtroendevald, räknas som arbete. Fyll all tid du får betalt för på din tidrapport.

Förtroendeuppdrag som inte ger dig rätt till ledighet räknas inte som arbete och ska inte fyllas i på tidrapporten. Skulle uppdraget hindra dig från att söka och ta arbete fyller du i att du inte kan ta arbete för den tiden på tidrapporten.

Senast uppdaterad: 2018-07-03