Du är här: Hem/Så gör du/Tidrapport/Specifika yrkesgrupper
Lyssna

Specifika yrkesgrupper

För vissa yrkesgrupper gäller speciella regler som kan vara bra att känna till när du fyller i tidrapporterna.

Är du till exempel lärare, cirkelledare eller tolk? Har du jour och beredskap? Kontrollera vilka regler som gäller för dig.

Deltidsanställd brandman

Jour eller beredskap utan utryckning förekommer oftast veckovis. Varje dygn motsvarar då 24 timmar arbete och du ska fylla i de timmarna på tidrapporten. Vanlig timlön som utgår vid till exempel utryckning ska fyllas i som arbete på tidrapporten.

Ring oss om du vill ha information om reglerna eller hur du ska fylla i dina tidrapporter.

Cirkelledare

Om du har en tjänst där undervisningsskyldigheten är ett visst antal timmar per år ska du dela detta tal med 40 för att få fram tjänstens omfattning per vecka.

Exempel: din undervisningsskyldighet för hela året är 900 timmar. Du delar 900/40 = 22,50.

Du ska fylla i 22 timmar per vecka på tidrapporten.

Om du är kommunalt anställd lärare (grundskola eller kommunal gymnasieskola) med månadslön, ska du fylla i anställningens omfattning i procent.

Om du är kommunalanställd lärare med timlön, och inte har en fast arbetstid, ska du fylla i de timmar du arbetar på tidrapporten.

Jour- och beredskap

Jour och beredskap räknas som arbete. Du ska fylla i all jour, även sovande, på tidrapporten.

Om jourtjänstgöringen ingår i en tjänst med fastställd omfattning i procent ska du endast fylla i den på tidrapporten. Om jourtjänstgöringen inte ingår i tjänsten ska de timmarna också fyllas i på tidrapporten.

Konstnärligt arbete

Exempel på konstnärligt arbete är t ex arbete som musiker, sångare eller skådespelare.

Lägg ihop all lön du fått veckovis. Dela lönen med 176 kronor (ett schabloniserat timlönebelopp som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen bestämmer). Du får då fram de timmar som ska fyllas i på tidrapporten. Ett brutet tal ska avrundas till närmaste hel- eller halvtimme.

Exempel: du har utfört en spelning där du fått 2 376 kronor i bruttogage.

2 376/176=13,5

Om det timtal du kommer fram till blir högre än 40 (40 arbetstimmar i en vecka) ska du fylla i de överskjutande timmarna veckan därpå.

Om inkomsten för en dags arbete understiger 1 408 kronor ska du fylla i faktiskt arbetad tid.

Lärare

Om du har en tjänst med ett visst antal timmars undervisningsskyldighet per vecka ska du räkna upp dina undervisningstimmar till en 40-timmarsvecka.

Exempel: du är anställd för att undervisa i 15 timmar per vecka. Heltidstjänsten är 29 undervisningstimmar per vecka.

Beräkningen gör du så här:

40 x 15 (antalet undervisningstimmar per vecka) / 29 (antalet undervisningstimmar för en heltidstjänst) = 20,68

Du ska fylla i 20 timmars arbete på tidrapporten.

Ett brutet tal ska utjämnas till närmast lägre hela timtal. 

Tolk

Du ska fylla i all tid som du får lön för, det vill säga arbetstid, restid och spilltid.

Senast uppdaterad: 2018-07-03