Du är här: Hem/Vanliga frågor/Så gör du
Lyssna

Så gör du

Hur söker jag ersättning?

  Handlingar

  • Vad är ett Arbetsgivarintyg?

   Arbetsgivarintyget är en särskild blankett för ansökan om ersättning från arbetslöshetskassan. Intyget är grundläggande för att vi ska kunna fastställa villkoren för din rätt till ersättning.

   Om vi inte får ett komplett ifyllt Arbetsgivarintyg kan vi inte ta ställning till om du har rätt till ersättning. Om du har haft flera olika anställningar ska ett intyg per anställning utfärdas.

  • Min arbetsgivare vägrar att ge mig ett Arbetsgivarintyg, vad gör jag?

   En arbetsgivare är enligt 47 § i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring skyldig att på begäran utfärda ett Arbetsgivarintyg på ett särskilt framtaget formulär.

   Om du även är medlem i fackförbundet Vision har du möjlighet att vända dig dit för hjälp med att få fram intyg från din arbetsgivare.

  • Vart ska jag skicka mina handlingar?

   Intyg och övriga handlingar

   Alla handlingar ska skickas till adressen:

   Arbetslöshetskassan Vision
   Fe 53
   930 88 Arjeplog

   Eller på mejl till: info@akassanvision.se

   Kassakort

   Kassakorten är förtryckta med adressen:

   Arbetslöshetskassan Vision
   Fe 53
   930 87 Arjeplog

   Kassakorten skickas dock med fördel i Mina sidor!


  Kompletteringar

  Utbetalning

  • När betalas ersättningen ut?

   Din ersättning betalas ut torsdagen den vecka där den 24:e i månaden infaller. Ersättningen betalas ut en gång i månaden. Dina kassakort måste vara hos oss senast klockan 12.00 på måndagen samma vecka som utbetalningen görs för att du ska få din ersättning i tid.

   Om det är första gången du får ersättning görs en extrautbetalning på torsdagen veckan efter vårt beslut så att du inte ska behöva vänta på din ersättning i onödan.

  • Hur ofta får jag ersättning?

   Ersättningen betalas ut en gång i månaden, torsdagen i den veckan den 24:e infaller.

   Om det är första gången du får ersättning görs en extrautbetalning så att du inte ska behöva vänta på din ersättning i onödan.

  Kassakort

  • När kan jag skicka in mitt kassakort?

   Kassakortet består av två veckor. Du kan skicka in kassakortet när alla dagar är ifyllda. Du kan inte skicka in kassakortet i förväg.

   Du fyller lättast i dina kassakort på Mina sidor.

  • Varför måste jag fylla i lördag och söndag på kassakortet?

   Är du helt arbetslös ska du fylla i arbetslös. Kom ihåg att fylla i arbetslös även på lördag och söndag. Dagar du inte fyllt i något på räknas som åtta timmar arbete.

  • Har jag rätt till semester även om jag är arbetslös?

   Du kan ta ledigt om du vill, men du har inte rätt till ersättning om du har semester, eftersom du inte står till arbetsmarknadens förfogande.

   Om du har en anställning ska du fylla i anställningens omfattning i procent som vanligt och semester de dagar du har semester.

  • Jag har en timanställning och blir inringd vid behov. Hur ska jag fylla i mina kassakort?

   Du ska fylla i de timmar du arbetar på kassakortet. Du kan fylla i hel- och halvtimmar, avrunda uppåt. Allt arbete ska fyllas i på kassakortet, även arbete på kvällar och helger och även vid jour.

  • Jag har en anställning på 50 %, hur ska jag fylla i mina kassakort?

   Om du har en anställning med fastställd veckoarbetstid ska du fylla i din sysselsättningsgrad. Om du arbetar på schema, till exempel om du arbetar heltid en vecka och är ledig en vecka, ska du också fylla i din sysselsättningsgrad, i detta fall 50 %. Du ska bara fylla i din sysselsättningsgrad, om du fyller i både sysselsättningsgrad och timmar blir det dubbelt.

   Om du arbetar mertid eller övertid ska du fylla i både din sysselsättningsgrad och de timmar du arbetar mertid eller övertid.

  • Jag har blivit sjuk, hur gör jag nu?

   Du har inte rätt till a-kassa när du är sjuk. Du ska fylla i sjukpenning på kassakortet. Kom ihåg att anmäla sjukdom till Försäkringskassan. Om du är sjuk en längre tid ska du även meddela Arbetsförmedlingen.

  • Om jag är föräldraledig eller hemma med sjukt barn, hur påverkar det min a-kassa?

   Föräldraledighet på helgen (föräldrapenning på lägstanivå) påverkar inte din ersättning. Kom ihåg att fylla i din föräldraledighet på kassakorten så att din redovisning stämmer med de uppgifter du lämnar till Försäkringskassan.

   Du har inte rätt till a-kassa när du är hemma med sjukt barn. Du ska fylla i föräldrapenning på kassakortet. Kom ihåg att anmäla vård av barn till Försäkringskassan.

  • Ni har konstaterat att mina kassakort inte stämmer med Arbetsgivarintyget. Vad ska jag göra?

   Kontrollera att din arbetsgivare har fyllt i Arbetsgivarintyget korrekt. Du kan logga in på Mina sidor och titta på fliken Intyg under Mina ärenden för att se intyget. Om intyget inte stämmer ber du din arbetsgivare att fylla i ett nytt. Skicka det nya intyget till oss.

   Om Arbetsgivarintyget stämmer loggar du in på Mina sidor och ändrar kassakorten så att de stämmer överens med Arbetsgivarintyget. 


  • Hur fyller jag i 45 minuter arbete på kassakortet?

   Du ska som utgångspunkt avrunda minuter till närmaste hel- eller halvtimme. Du ska dessutom fylla i halva timmar och kvartar så att det totalt sett stämmer överens med den arbetade tiden under hela veckan.

  • Jag har fått en anställning på 67 procent. Vad gör jag nu?

   Du ska fylla i din sysselsättningsgrad på kassakortet. Om du arbetar på schema, till exempel om du arbetar en vecka och är ledig en vecka, ska du också fylla i din sysselsättningsgrad, i detta fall 67 procent.

   Du ska endast fylla i din sysselsättningsgrad. Om du anger både sysselsättningsgrad och timmar blir det dubbelt.

   Om du däremot arbetar mertid eller övertid ska du fylla i din sysselsättningsgrad och de timmar du arbetar mertid eller övertid.

  • Hur fyller jag i jourtimmar på kassakortet?

   Jour och beredskap räknas som arbete. Du ska fylla i all jour, även sovande, på kassakortet.

   Om jourtjänstgöringen ingår i en tjänst med sysselsättningsgrad ska du endast fylla i sysselsättningsgraden på kassakortet. Om jourtjänstgöringen inte ingår i tjänsten ska den fyllas i på kassakortet.

   Om du använder papperskassakort och arbetar mer än 15,5 timmar en dag ska du fylla i de överskjutande timmarna nästa dag.

  Handläggningstid

  • Hur långt har ni kommit med mitt ärende?

   Vi hanterar ärenden i den ordning de kommer till oss. Vi strävar efter att ha så korta handläggningstider som möjligt. Ring oss om du vill veta hur långt vi har kommit med ditt ärende.

   Ditt ärende går snabbare om du använder Mina sidor. Där kan du också ställa frågor om ditt ärende och få svar direkt.

  • Hur lång är handläggningstiden för närvarande?

   Vi hanterar ärenden i den ordning de kommer till oss. Vi strävar efter att ha så korta handläggningstider som möjligt. Ring oss om du vill veta hur långt vi har kommit med ditt ärende.

   Ditt ärende går snabbare om du använder Mina sidor. Där kan du också ställa frågor om ditt ärende och få svar direkt.

  Meddelande från Arbetsförmedlingen

  Missnöjd med beslutet

Senast uppdaterad: 2017-08-24