Du är här: Hem/Vanliga frågor/Så gör du
Lyssna

Så gör du

Hur söker jag ersättning?

  Handlingar

  • Vad är ett Arbetsgivarintyg?

   Arbetsgivarintyget är en särskild blankett för ansökan om ersättning från arbetslöshetskassan. Intyget är grundläggande för att vi ska kunna fastställa villkoren för din rätt till ersättning.

   Om vi inte får ett komplett ifyllt Arbetsgivarintyg kan vi inte ta ställning till om du har rätt till ersättning. Om du har haft flera olika anställningar ska ett intyg per anställning utfärdas.

  • Min arbetsgivare vägrar att ge mig ett Arbetsgivarintyg, vad gör jag?

   En arbetsgivare är enligt 47 § i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring skyldig att på begäran utfärda ett Arbetsgivarintyg på ett särskilt framtaget formulär.

   Om du även är medlem i fackförbundet Vision har du möjlighet att vända dig dit för hjälp med att få fram intyg från din arbetsgivare.

  Kompletteringar

  Utbetalning

  • När betalas ersättningen ut?

   Ersättningen betalas ut torsdagen i den veckan den 24:e infaller.

   Ersättningen betalas ut en gång i månaden. Dina tidrapporter måste vara hos oss senast klockan 12.00 på måndagen samma vecka som utbetalningen görs för att du ska få din ersättning i tid.

   Om det är första gången du får ersättning görs en extrautbetalning så att du inte ska behöva vänta på din ersättning i onödan.

  • Hur ofta får jag ersättning?

   Ersättningen betalas ut en gång i månaden, torsdagen i den veckan den 24:e infaller.

   Om det är första gången du får ersättning görs en extrautbetalning så att du inte ska behöva vänta på din ersättning i onödan. 

  Tidrapport

  • När kan jag skicka in min tidrapport?

   Du kan skicka in tidrapporten när alla dagar är ifyllda.   • Varför måste jag fylla i lördag och söndag?

   Har du arbetat under helgen kan det påverka ersättningen. Därför är det viktigt att du fyller i alla timmar du arbetar. Om du är sjuk, föräldraledig eller tar ut garantidagar lördag eller söndag påverkar det inte ersättningen, men det är ändå viktigt att du fyller i det på tidrapporten så uppgifterna stämmer överens med Försäkringsassans uppgifter. Är du helt arbetslös ska du fylla i arbetslös.  


  • Har jag rätt till semester även om jag är arbetslös?

   Du kan ta ledigt om du vill, men du har inte rätt till ersättning om du har semester, eftersom du inte står till arbetsmarknadens förfogande.

   Om du har en anställning ska du fylla i anställningens omfattning i procent som vanligt och semester de dagar du har semester.

  • Jag har en timanställning och blir inringd vid behov. Hur ska jag fylla i tidrapporten?

   Du ska fylla i de timmar du arbetar på tidrapportern. Du kan fylla i hel- och halvtimmar, avrunda uppåt. Allt arbete ska fyllas i på tidrapporten, även arbete på kvällar, helger och vid jour.

  • Jag har en anställning på 50 procent, hur ska jag fylla i tidrapporten?

   Om du har en anställning med fastställd veckoarbetstid ska du fylla i anställningens omfattning i procent. Om du arbetar på schema, till exempel om du arbetar heltid en vecka och är ledig en vecka, ska du också fylla i anställningens omattning i procent, i detta fall 50 procent. Du ska bara fylla i anställningens omfattning i procent, om du fyller i både anställningens omfattning och timmar blir det dubbelt.

   Om du arbetar mertid eller övertid ska du fylla i både anställningens omfattning i procent och de timmar du arbetar mertid eller övertid.

  • Jag har blivit sjuk, hur gör jag nu?

   Du har inte rätt till ersättning när du är sjuk. Du ska fylla i sjukpenning på tidrapporten. Kom ihåg att anmäla sjukdom till Försäkringskassan. Om du är sjuk en längre tid ska du även meddela Arbetsförmedlingen.

  • Om jag är föräldraledig eller hemma med sjukt barn, hur påverkar det min a-kassa?

   Föräldraledighet, vård av barn och garantidagar ska fyllas i alla dagar i veckan. Föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning som tas ut på lördagar och söndagar påverkar inte ersättningen från oss men det är ändå viktigt du fyller i den tiden på tidraporten så att uppgifterna stämmer överens med Försäkringskassans uppgifter.

  • Mina tidrapporter stämmer inte med Arbetsgivarintyget. Vad ska jag göra?

   Kontrollera att din arbetsgivare har fyllt i Arbetsgivarintyget rätt. Du kan logga in på Mina sidor för att se intyget. Om intyget inte stämmer ber du din arbetsgivare att fylla i ett nytt.

   Om Arbetsgivarintyget stämmer loggar du in på Mina sidor och ändrar tidrapporterna så att de stämmer överens med Arbetsgivarintyget. 


  • Hur fyller jag i 45 minuter arbete på tidrapporten?

   Du ska som utgångspunkt avrunda minuter till närmaste hel- eller halvtimme. Du ska dessutom fylla i halva timmar och kvartar så att det totalt sett stämmer överens med den arbetade tiden under hela veckan.

  • Jag har fått en anställning på 67 procent. Vad gör jag nu?

   Du ska fylla i anställningens omfattning i procent på tidrapporterna. Om du arbetar på schema, till exempel om du arbetar en vecka och är ledig en vecka, ska du också fylla i anställningens omfattning i procent, i detta fall 67 procent.

   Du ska endast fylla i anställningens omfattning i procent. Om du anger både anställningens omfattning i procent och timmar blir det dubbelt.

   Om du däremot arbetar mertid eller övertid ska du fylla i anställningens omfattning i procent och de timmar du arbetar mertid eller övertid.

  • Hur fyller jag i jourtimmar på tidrapporten?

   Jour och beredskap räknas som arbete. Du ska fylla i all jour, även sovande, på tidrapporten.

   Om jourtjänstgöringen ingår i en tjänst med en omfattning i procent ska du endast fylla i anställningens omfattning i procent på tidrapporten. Om jourtjänstgöringen inte ingår i tjänsten ska den fyllas i på tidrapporten.

  Handläggningstid

  • Hur långt har ni kommit med mitt ärende?

   Vi hanterar ärenden i den ordning de kommer till oss. Vi strävar efter att ha så korta handläggningstider som möjligt. Ring oss om du vill veta hur långt vi har kommit med ditt ärende.

   Ditt ärende går snabbare om du använder Mina sidor. Där kan du också ställa frågor om ditt ärende och få svar direkt.

  • Hur lång är handläggningstiden för närvarande?

   Vi hanterar ärenden i den ordning de kommer till oss. Vi strävar efter att ha så korta handläggningstider som möjligt. Ring oss om du vill veta hur långt vi har kommit med ditt ärende.

   Ditt ärende går snabbare om du använder Mina sidor. Där kan du också ställa frågor om ditt ärende och få svar direkt.

  Meddelande från Arbetsförmedlingen

  Missnöjd med beslutet

Senast uppdaterad: 2018-07-03