Du är här: Hem/Vanliga frågor/Villkor
Lyssna

Villkor

Vad krävs för att jag ska få ersättning?

 • Vad är ett arbetsvillkor?

  Du måste uppfylla ett arbetsvillkor för att kunna få ersättning om du inte redan har en pågående ersättningsperiod. Du uppfyller ett arbetsvillkor om du under kvalifikationstiden:

  • förvärvsarbetat i minst sex kalendermånader. Alla sex månader måste innehålla minst 80 arbetade timmar, eller
  • förvärvsarbetat i minst 480 timmar under sex sammanhängande kalendermånader. Alla månader måste innehålla minst 50 arbetade timmar.

  Inte bara förvärvsarbete kan ingå i ett arbetsvillkor, utan också tid med:

  • betald semester,
  • ledighet som betalas av arbetsgivaren (inte sjuklön),
  • avgångsvederlag,
  • skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare,
  • anställning inom Samhall,
  • lönebidrag, eller
  • anställningsstöd (inte särskilt anställningsstöd)

  Om det behövs kan upp till två månader av föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in i arbetsvillkoret.

 • Jag har sagt upp mig själv, vad gäller då?

  Tanken är att den som väljer att sluta sitt arbete ska ha ett nytt arbete ordnat innan dess. Det är inte meningen att man själv ska orsaka sin arbetslöshet. Därför kan du stängas av från ersättning under en tid om du själv har sagt upp dig från ditt arbete.

  För att inte stängas av från ersättning måste du ha haft starka skäl att lämna ditt arbete. För att läsa mer om reglerna kring uppsägning, se Villkor sidan Arbetet upphört och Egen uppsägning.

 • Vad gäller för att få ersättning från a-kassan?

  Ett grundvillkor för att du ska kunna få ersättning är att du står till arbetsmarknadens förfogande. Du uppfyller grundvillkoret om du:

  • är helt eller delvis arbetslös.
  • kan och vill ta ett arbete på minst tre timmar varje arbetsdag och minst 17 timmar i veckan i genomsnitt.
  • är registrerad som arbetslös och arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

   

 • Vad är kvalifikationstid?

  Du ska uppfylla ett arbetsvillkor inom kvalifikationstiden. Kvalifikationstiden är alltid tolv hela kalendermånader och räknas oftast bakåt från det datum som du skriver in dig på Arbetsförmedlingen.

  När kvalifikationstiden beräknas ingår inte tid vi kan hoppa över. Har du arbetat så mycket att månaden räknas med i ett arbetsvillkor ingår den alltid i kvalifikationstiden.

 • Jag har arbetat utomlands, vad gäller då?

  Huvudregeln för allt utlandsarbete är att du omfattas av den lagstiftning och det arbetslöshetsskydd som gäller i det land du arbetar i. Du ska vara arbetslöshetsförsäkrad i det land du arbetar i för att kunna tillgodoräkna dig arbetet om du skulle bli arbetslös senare.

  Även om du är medlem hos oss är du inte automatiskt försäkrad mot arbetslöshet om du arbetar utomlands. Du ansvarar själv för att vara försäkrad.

  Kontakta gärna oss innan du börjar arbeta utomlands för information om hur du ska hantera din arbetslöshetsförsäkring.

  Hur mycket pengar kan jag få?

  • Hur länge kan man få a-kassa?

   Har du rätt till ersättning beviljar vi dig en ersättningsperiod på 300 ersättningsdagar. Ersättningsperiodens längd är oberoende av hur mycket du har arbetat eller tjänat innan du blev arbetslös.

   Är du förälder till barn under 18 år när du förbrukar dag 300 på din ersättningsperiod har du rätt till en förlängning av perioden på 150 dagar, vilket gör att din ersättningsperiod blir 450 dagar.

  • Vad är grundersättning?

   Grundersättning får den som:

   • har varit medlem i mindre än tolv månader, eller
   • har varit medlem längre tid än tolv månader men inte uppfyller arbetsvillkoret inom medlemstiden.

   I det här fallet baseras ersättningen på hur mycket man har arbetat under kvalifikationstiden. För ytterligare information, läs på Villkor och sidan Om ersättningen.

  • Vad är inkomstbaserad ersättning?

   Du får ersättning från oss i relation till vad du har tjänat när du arbetade. För att du ska kunna få inkomstbaserad ersättning ska du ha:

   • varit medlem i a-kassan i tolv månader eller mer, och
   • uppfyllt ett arbetsvillkor under ditt nuvarande medlemskap i a-kassan.

   Du ska också uppfylla övriga villkor för att kunna få ersättning. För ytterligare information, läs på Villkor och sidan Om ersättningen.

  • Varför får jag ingen ersättning de sex första dagarna?

   Precis som i andra försäkringar finns en självrisk.

   Innan vi kan betala ut pengar dras sex karensdagar. Det är riksdagen som har bestämt att varje ersättningsperiod ska inledas med karens och vi kan inte påverka bestämmelserna om karensdagarna.

  Avgångsvederlag

  Hur räknar ni?

  • Vad är genomsnittlig arbetstid?

   Din genomsnittliga arbetstid är den arbetstid vi räknat ut att du i genomsnitt arbetat per vecka under kvalifikationstiden.

   Förutom arbetad tid räknas också tid med sjuklön, föräldrapenning, sjukpenning och vissa andra förmåner från Försäkringskassan, men bara för månader som du har arbetat 50 timmar eller mer.

   Övrig frånvaro som till exempel tjänstledighet utan lön från arbetet får inte räknas med. Det totala antalet timmar som du har arbetat under kvalifikationstiden delas med antalet veckor (4,33 veckor per månad). Då får vi fram din genomsnittliga arbetstid.

  • Vad menas med genomsnittlig inkomst och genomsnittlig inkomst per dag?

   Den genomsnittliga inkomsten är din genomsnittliga månadsinkomst under kvalifikationstiden. Den genomsnittliga inkomsten per dag är ett genomsnitt av vad du tjänat per dag under kvalifikationstiden.

   Den genomsnittliga inkomsten per dag är 1/5 av veckoinkomsten eller 1/22 av månadsinkomsten under månaderna som vi har beräknat den genomsnittliga inkomsten på. Om vi har räknat med sjuklön eller förmåner från Försäkringskassan i den genomsnittliga inkomsten ska inkomsten från dessa ingå i den genomsnittliga inkomsten per dag.

  • Vad menas med tid som kan hoppas över?

   När vi bestämmer kvalifikationstiden kan vi i vissa fall hoppa över månader som du inte arbetat så mycket att månaden kan ingå i ett arbetsvillkor. Vad som räknas som sådan tid tid kan du läsa om under Villkor och sidan Om ersättningen. 

  Ersättning och annan ersättning eller sysselsättning

  • Vad gäller vid a-kassa och deltidsarbete?

   Under en och samma ersättningsperiod får sammanlagt 60 veckor betalas ut samtidigt som du arbetar deltid eller ska fylla i deltidsarbete på tidrapporten. Deltidsarbete betyder att du arbetar eller fyller i arbete för mindre än vad du kan och vill arbeta per vecka. Det gäller oavsett om du är anställd eller deltidsföretagare och oavsett om du är timanställd, visstidsanställd eller tillsvidareanställd. Semester påverkar också.

   Resten av dagarna i ersättningsperioden kan vi bara betala ut för veckor som du inte arbetar eller fyller i något arbete alls på tidrapporten. Du har alltså fortfarande rätt till alla dagar du har kvar i din ersättningsperiod men bara veckor du är helt arbetslös.

  • Jag tar ut pension, påverkar det min a-kassa?

   Har du pension ska du skicka in en kopia till oss på pensionsbeslutet. Vissa typer av pensioner påverkar nämligen hur mycket du kan få i ersättning av oss. För mer information, läs på Villkor och sidan Pension.

  • Jag studerar, kan jag få a-kassa då?

   Grundregeln är att du inte kan få ersättning från a-kassan under tiden som du studerar. Nästan alltid måste studierna vara avslutade eller definitivt avbrutna. För ytterligare information, läs på Villkor och sidan Studier.

  Utförsäkrad/Jobb- och utvecklingsgarantin

  • Varifrån ska jag söka ersättning om jag är utförsäkrad?

   Det är alltid frivilligt att söka ersättning.

   Att du är utförsäkrad betyder att din ersättningsperiod är slut. Om du inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor skriver Arbetsförmedlingen in dig i jobb- och utvecklingsgarantin.

   När du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin är det Försäkringskassan som betalar ut din ersättning.

   Fortsätt ändå att vara medlem hos oss. Då är din ersättning 65 procent av din tidigare ersättning per dag. Slutar du vara medlem i a-kassan kommer din ersättning att bli lägre.

  • Vad händer när jag är utförsäkrad?

   Att du är utförsäkrad betyder att din ersättningsperiod är slut. Om du inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor skriver Arbetsförmedlingen in dig i jobb- och utvecklingsgarantin.

   När du deltar ijobb- och utvecklingsgarantin är det Försäkringskassan som betalar ut din ersättning.

   Fortsätt ändå att vara medlem hos oss. Då är din ersättning 65 procent av din tidigare ersättning per dag. Slutar du vara medlem i a-kassan kommer din ersättning att bli lägre.

Senast uppdaterad: 2018-07-03