Du är här: Hem/Vanliga frågor/Villkor
Lyssna

Villkor

Vad krävs för att jag ska få ersättning?

 • Vad är ett arbetsvillkor?

  Du ska uppfylla ett arbetsvillkor för att kunna få arbetslöshetsersättning om du inte redan har en pågående ersättningsperiod. Du uppfyller ett arbetsvillkor om du under ramtiden:

  • förvärvsarbetat i minst sex kalendermånader. Alla sex månader måste innehålla minst 80 arbetade timmar, eller
  • förvärvsarbetat i minst 480 timmar under sex sammanhängande kalendermånader. Alla månader måste innehålla minst 50 arbetade timmar.

  Inte bara förvärvsarbete kan ingå i ett arbetsvillkor, utan också tid med:

  • betald semester,
  • ledighet som betalas av arbetsgivaren (inte sjuklön),
  • avgångsvederlag,
  • skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare,
  • anställning inom Samhall,
  • lönebidrag, eller
  • anställningsstöd (inte särskilt anställningsstöd)

  Om det behövs kan upp till två månader av föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in i arbetsvillkoret.

 • Jag har sagt upp mig själv, vad gäller då?

  Tanken är att den som väljer att sluta sitt arbete ska ha ett nytt arbete ordnat innan dess. Det är inte meningen att man själv ska orsaka sin arbetslöshet. Därför kan du stängas av från ersättning under en tid om du själv har sagt upp dig från ditt arbete.

  För att inte stängas av från ersättning måste du ha haft starka skäl att lämna ditt arbete. För att läsa mer om reglerna kring uppsägning, se Villkor sidan Arbetet upphört och Egen uppsägning.

 • Vad gäller för att få ersättning från a-kassan?

  Ett grundvillkor för att du ska kunna få ersättning är att du står till arbetsmarknadens förfogande. Du uppfyller grundvillkoret om du:

  • är helt eller delvis arbetslös.
  • kan och vill ta ett arbete på minst tre timmar varje arbetsdag och minst 17 timmar i veckan i genomsnitt.
  • är registrerad som arbetslös och arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

   

 • Vad är ramtid?

  Det är inom ramtiden du ska ha uppfyllt ett arbetsvillkor. Ramtiden är alltid tolv hela kalendermånader och räknas oftast bakåt från det datum som du anmäler dig på Arbetsförmedlingen.

  När ramtiden beräknas ingår inte så kallad överhoppningsbar tid. Har du arbetat så mycket att månaden räknas med i ett arbetsvillkor ingår den alltid i ramtiden.

 • Jag har arbetat utomlands, vad gäller då?

  Huvudregeln för allt utlandsarbete är att du omfattas av den lagstiftning och det arbetslöshetsskydd som gäller i det land du arbetar i. Du ska vara arbetslöshetsförsäkrad i det land du arbetar i för att kunna tillgodoräkna dig arbetet om du skulle bli arbetslös senare.

  Även om du är medlem hos oss är du inte automatiskt försäkrad mot arbetslöshet om du arbetar utomlands. Du ansvarar själv för att vara försäkrad.

  Kontakta gärna oss innan du börjar arbeta utomlands för information om hur du ska hantera din arbetslöshetsförsäkring.

  Hur mycket pengar kan jag få?

  • Hur länge kan man få a-kassa?

   Har du rätt till ersättning beviljar vi dig en ersättningsperiod på 300 ersättningsdagar. Ersättningsperiodens längd är oberoende av hur mycket du har arbetat eller tjänat innan du blev arbetslös.

   Är du förälder till barn under 18 år när du förbrukar dag 300 på din ersättningsperiod har du rätt till en förlängning av perioden på 150 dagar, vilket gör att din ersättningsperiod blir 450 dagar.

  • Vad är grundbelopp?

   Ersättning enligt grundbeloppet gäller dig som:

   • har varit medlem i mindre än tolv månader, eller
   • har varit medlem längre tid än tolv månader men inte uppfyller arbetsvillkoret inom medlemstiden

   I det här fallet baseras din ersättning på hur mycket du har arbetat under ramtiden. För ytterligare information, läs på Villkor och sidan Om ersättningen.

  • Vad är inkomstbaserad ersättning?

   Du får ersättning från oss i relation till vad du har tjänat när du arbetade. För att du ska kunna få inkomstbaserad ersättning ska du ha:

   • varit medlem i a-kassan i tolv månader eller mer, och
   • uppfyllt ett arbetsvillkor under ditt nuvarande medlemskap i a-kassan.

   Du ska också uppfylla övriga villkor för att kunna få ersättning. För ytterligare information, läs på Villkor och sidan Om ersättningen.

  • Varför får jag ingen ersättning de sju första dagarna?

   Precis som i andra försäkringar finns en självrisk.

   Innan vi kan betala ut pengar dras sju karensdagar. Det är riksdagen som har bestämt att varje ersättningsperiod ska inledas med karens och vi kan inte påverka bestämmelserna om karensdagarna.

  Avgångsvederlag

  Hur räknar ni?

  • Vad är diversetid?

   Månader som vi inte kan hoppa över ingår alltid i ramtiden. Har du inte arbetat en sådan månad blir den månaden så kallad diversetid.

  • Vad betyder normalarbetstid (NA)?

   Normalarbetstiden, (NA), är din genomsnittliga arbetstid under ramtiden. Ramtiden är oftast de tolv månaderna före den månad som du anmälde dig på Arbetsförmedlingen, men överhoppningsbar tid kan göra att ramtiden är andra månader.

   Förutom arbetad tid räknas också tid med sjuklön, föräldrapenning, sjukpenning och vissa andra förmåner från Försäkringskassan, men bara för månader som du har arbetat 50 timmar eller mer.

   Övrig frånvaro som till exempel tjänstledighet utan lön från arbetet får inte räknas med. Det totala antalet timmar som du har arbetat under ramtiden delas med antalet veckor (4,33 veckor per månad). Då får vi fram din normalarbetstid.

  • Vad betyder normalinkomst (NI) och dagsförtjänst (DF)?

   Normalinkomsten, (NI),  är ett genomsnitt av vad du tidigare tjänat. Dagsförtjänsten, (DF), är din genomsnittliga inkomst per dag under ramtiden.

   Dagsförtjänsten är 1/5 av veckoinkomsten eller 1/22 av månadsinkomsten under månaderna som vi har beräknat normalarbetstiden på. Om vi har räknat med sjuklön eller förmåner från Försäkringskassan i normalarbetstiden ska inkomsten från dessa ingå i dagsförtjänsten.

  • Vad är överhoppningsbar tid?

   När vi bestämmer ramtiden kan vi i vissa fall hoppa över månader som du inte arbetat så mycket att månaden kan ingå i ett arbetsvillkor. Vad som räknas som överhoppningsbar tid kan du läsa om på Villkor och sidan Om ersättningen. 

  Ersättning och annan ersättning eller sysselsättning

  • Vad gäller vid a-kassa och deltidsarbete?

   Under en och samma ersättningsperiod får sammanlagt 60 veckor betalas ut samtidigt som du arbetar deltid eller ska fylla i deltidsarbete på kassakorten. Deltidsarbete betyder att du arbetar eller fyller i arbete för mindre än vad du kan och vill arbeta per vecka. Det gäller oavsett om du är anställd eller deltidsföretagare och oavsett om du är timanställd, visstidsanställd eller tillsvidareanställd. Semester påverkar också.

   Resten av dagarna i ersättningsperioden kan vi bara betala ut för veckor som du inte arbetar eller fyller i något arbete alls på kassakorten. Du har alltså fortfarande rätt till alla dagar du har kvar i din ersättningsperiod men bara veckor du är helt arbetslös.

  • Jag har ett förtida uttag på min pension, påverkar det min a-kassa?

   Har du pension ska du skicka in en kopia till oss på pensionsbeslutet. Det ska du göra även om du har rätt till pension men valt att skjuta upp uttagen på framtiden. Vissa typer av pensioner påverkar nämligen hur mycket du kan få i ersättning av oss. För mer information, läs på Villkor och sidan Pension.

  • Jag studerar, kan jag få a-kassa då?

   Grundregeln är att du inte kan få ersättning från a-kassan under tiden som du studerar. Nästan alltid måste studierna vara avslutade eller definitivt avbrutna. För ytterligare information, läs på Villkor och sidan Studier.

  Utförsäkrad/Jobb- och utvecklingsgarantin

  • Varifrån ska jag söka ersättning om jag är utförsäkrad?

   Det är alltid frivilligt att söka ersättning.

   Att du är utförsäkrad betyder att din ersättningsperiod är slut. Om du inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor skriver Arbetsförmedlingen in dig i jobb- och utvecklingsgarantin (JOB).

   När du deltar i JOB är det Försäkringskassan som betalar ut din ersättning.

   Fortsätt ändå att vara medlem hos oss. Då är din ersättning 65 procent av din tidigare dagsförtjänst. Slutar du vara medlem i a-kassan kommer din ersättning att bli lägre.

  • Vad händer när jag är utförsäkrad?

   Att du är utförsäkrad betyder att din ersättningsperiod är slut. Om du inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor skriver Arbetsförmedlingen in dig i jobb- och utvecklingsgarantin (JOB).

   När du deltar i JOB är det Försäkringskassan som betalar ut din ersättning.

   Fortsätt ändå att vara medlem hos oss. Då är din ersättning 65 procent av din tidigare dagsförtjänst. Slutar du vara medlem i a-kassan kommer din ersättning att bli lägre.

Senast uppdaterad: 2017-08-24