Nominera ombud till stämman!

Nomineringsperioden är den 24 september till och med den 14 oktober.

Vill du ha din utbetalning oftare?

Söker du arbete och har ersättning? Hur vill du ha din utbetalning, en gång i veckan eller en gång i månaden? Rösta på vår facebooksida!

Senast uppdaterad: 2017-11-21