Nominera förtroendevald revisor

På stämman i maj behöver vi hålla fyllnadsval av en förtroendevald ordinarie revisor. Du som är medlem kan nominera personer till uppdraget.

Månadsuppgifter

Från och med januari 2019 gäller nya regler för arbetsgivardeklaration på individnivå. De nya reglerna innebär att arbetsgivare och andra utbetalare ska redovisa skatteavdrag per person, för varje månad.

Senast uppdaterad: 2017-11-21