Du är här: Hem/Om oss
Lyssna

Om Arbetslöshetskassan Vision

Arbetslöshetskassan Vision vänder sig till dig som leder, utvecklar eller administrerar Sveriges välfärd. Du arbetar i en kommun, ett landsting, ett bolag eller en stiftelse inom det kommunala området. Du kan också arbeta i en privatägd verksamhet kopplad till skola, vård och omsorg, eller i Svenska kyrkan, annat trossamfund eller ekumenisk organisation. Vi har cirka 139 000 medlemmar, varav majoriteten är kvinnor. Vi bildades 1969 och vårt uppdrag är att betala ut ersättning till medlemmarna vid arbetslöshet i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring. 

Arbetslöshetskassan Vision leds av en styrelse, som utses på den årliga föreningsstämman. Styrelsen väljs på fyra år. Sophie Lundin Jansson är kassaföreståndare och Ove Jansson är styrelsens ordförande. Vi är cirka 40 anställda och vårt kontor ligger i Stockholm.

Vi är en privat organisation vars verksamhet regleras i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. I vår handläggning gäller reglerna för handlingsoffentlighet och sekretess. Där det är tillämpligt följer vi principerna i förvaltningslagen. Vad beträffar lagring av personuppgifter tillämpas dataskyddsförordningen.

De flesta av våra medlemmar är också medlemmar i fackförbundet Vision. Läs mer om förbundet under Medlemskap.

Senast uppdaterad: 2018-07-03