Om oss

Vi är den a-kassa som kan din bransch bäst. Du kan bli medlem hos oss om du arbetar, eller senast arbetade, inom vårt verksamhetsområde.

Vi bildades 1969 och vårt uppdrag är att betala ut ersättning till våra medlemmar vid arbetslöshet. Vi har cirka 147 000 medlemmar. De flesta av våra medlemmar är också medlemmar i fackförbundet Vision.

Vår verksamhet regleras i lagen

Vi är en privat organisation och vår verksamhet regleras i lagen. Vi leds av en styrelse, som utses på den årliga föreningsstämman. Styrelsen väljs på fyra år. Sophie Lundin Jansson är vår kassaföreståndare och Katarina Holmqvist är styrelsens ordförande. Vi är cirka 40 anställda och vårt kontor ligger i Stockholm.

Det är lätt att kontakta oss. Vi har generösa servicetider och du når oss både på telefon och i Mina sidor under kontorstid varje vardag. När du ringer oss pratar du med handläggare som arbetar med försäkring och medlemskap.

Du får snabbt rättssäkra beslut - vi har korta handläggningstider och duktig personal.