Motioner till stämman 2023

Den 16 maj 2023 håller vi föreningsstämma. Nu är det dags att skicka in motioner.

Du har möjlighet att påverka

Alla medlemmar i Arbetslöshetskassan Vision har rätt att skicka in motioner. Motionerna ska vara skriftliga och undertecknade av motionären.

Senast 31 december 2022

Motioner till stämman 2023 ska ha nått oss senast den 31 december 2022 och skickas till:

Arbetslöshetskassan Vision
Att: Sophie Lundin Jansson
Box 7605
103 94 Stockholm

Uppdaterad: